Yıllar
Konular
Favoriler

Efendiler!

Bilinen hakikatlerdendir ki, tarih; bir milletin kanını, hakkını, varlığını hiçbir zaman inkar edemez.

Dolayısıyla böyle bir batıl örtünün arkasından, vatanımız ve milletimiz aleyhinde verilen hükümler, kanaatler iflasa mahkumdur!

Mustafa Kemal Atatürk - 23 Temmuz 1919

Erzurum Kongresi'nde konuşma

Kaynak: Atatürk'ün Bütün Eserleri, 4. Cilt, s.184

Veritabanında
512 söz
bulunuyor.
Arama
Görüş Bildir

ve Arasında